www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
รายงาน OP with Self Isolation เขต รพ.สต./ศสม./ศบส.อ.เมืองลำปาง                           ลือกวันที่ต้องการแสดง
 
  
 
 รายงาน OPD COVID

 บันทึกเวชทะเบียน OP_self isolation  
 วิธีบันทึก OPD COVID ใน JHCIS     
 
 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
 
 

บันทึกรายงาน
 
การ Restore ฐานข้อมูล winspeed  
การบันทึกการคัดกรองวัณโรคในโปรแกรม JHCIS  
เอกสารรับรอง อสม.ปี 63 
การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง  
การต่อ พรบ.และต่อภาษีรถราชการ 
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)  รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคารพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.รัตนานุรักษ์  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สอ.น.ทุ่งกล้วย
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.บ้านต้นมื่น  
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันจำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding สอน.ทุ่งกล้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 
 
 
    
   

เมนูหลัก


     โปรแกรมออนไลน์

 

   รพ.สต.ในสังกัด

 

      

 

     สถิติผู้เข้าชม

       
 สถิติวันนี้ 28 คน
 สถิติเมื่อวาน 104 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

1543 คน
21955 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350