หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนนิคม
 
  รพ.สต.บ้านนิคมเขต 7  054-214120
 
นางปริศนา  สุวรรณาช
ผอ.รพ.สต.
 
นายวิวัฒน์ การดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.มาลัยพร   เทพแก้ว 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
                              นางศศฺฺิธร มณีเศียร
                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รพ.สต.บ้านต้นมื่น   054-335566
 
น.ส.ยุพา  ฟูชื่น
ผอ.รพ.สต.
  
 น.ส.ธีรยา  เครือตัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางลำดวน กันธิยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิตยา  วรรณโสภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางจันทร์สม  เตชะอุ่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 น.ส.สุจิรา  ยะย่าเป้า
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  
น.ส จุฬารัตน์  ริยาพันธ์  
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติกา

รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน   054-214126
 
นางนรกมล  ขันตรี
ผอ.รพ.สต.
 
นายไพฑูรย์  เศรษฐพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  
 นางพรพรรณ์ เศรษฐพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รพ.สต.บ้านต้นธงชัย   054-321265
 
นายมานิต จักรเครือ
ผอ.รพ.สต.
 
นางปราวีณา พงษ์จันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.ศิริวรรณ   ใจวงษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  
 นางวชิรภรณ์ ตามวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางสัญลักษณ์   หมูดวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   

รพ.สต.บ้านท่าโทก   054-358724
                 นายศุภเดช สีหล้า
                      ผอ.รพ.สต.
 
นางวัชรี  ใจโพธิ์
         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
             นางผ่องศรี  ยะเรือนงาม
         พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
                นางนิตยา  อินต๊ะสาน
         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
 
เมนูหลัก
 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 97 คน
 สถิติเมื่อวาน 77 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1476 คน
24737 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun