MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 
 EB4หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2565
   
 1 เผยแพร่แผน
  1.1
  1.2
  1.3
  1.4
  1.5
 2 รายงานผลของแผน
  2.1
 
  
  
  2.2
  2.3
  
  
 3 ป้องกันส่วนได้เสีย
  3.1
  3.2
  3.3
  
  
   ไตรมาส1
  
  
   ไตรมาส 2
  
  
   ไตรมาส 3
  
  


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 102 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

103 คน
28637 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000