MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 การบันทึกข้อมูลใน JHCIS 
 การบันทึกข้อมูล JHCIS การใช้งานโปรแกรมและการดูแล รักษา
 การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  วิธีการติดตั้งโปแกรม JHCIS
 การบันทึกการคัดกรองอื่นๆ 
 ปัญหาที่มักจะพบในการใช้งาน JHCIS
 ระบบคลังยานอก คลังยาใน การตั้งค่า VPN เพื่อใช้งาน JHCIS Client ในชุมชน
 การกำหนดกลุ่มย่อยของ ยาและหัตถการ 3 กลุ่มหลัก การสร้าง Link Jhcis
 การบันทึกแพทย์แผนไทย การนำเข้าสิทธิโดยใช้โปรแกรม Uc2JHCIS_Setup2.00
 การบันทึก Chronicfu.txe การนำเข้าสิทธิจาก สปสช.
 การเพิ่มโรคประจำในพื้นที่ การปรับแต่่งระบบสำหรับโปรแกรม JHCIS
 การกำหนดและการแก้ไขวันนัด การลงโปรแกรม JHCIS บน window7 32 และ 64 bit
 การกำหนดยาชุดและการจ่ายยา อัปเดทเวอร์ชั่นแล้วคลิกที่ shortcut แล้ว ไม่ตอบสนอง
 การบันทึกคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายบุคคล แนวทางการตรวจสอบข้อมูลการป่วยและตาย(สนย)
 การคีย์ข้อมูลในJHCISเพื่อให้ออกที่แฟ้มที่ 19 20 21 การปลดล็อกวินโดว์ 7 ก่อนการติดตั้งโปรแกรม JHCIS
 ข้อมูลที่ไม่สามาถนำมาบันทึกข้อมูลได้ในระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก 
 การกำหนดสิทธฺการให้บริการ 
 การวินิจฉัยโรคกรณีฉีดวัคซีน 
 คีย์วัคซีน BCG และ Hbv อย่างไราไม่ให้ error 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 75 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

679 คน
19068 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350