MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง


การกำหนดสิทธิในการให้บริการ

 

ตั้งแต่เวอร์ชั่นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะมีการให้กำหนดสิทธิในการให้บริการของ User ว่าจะสามารถให้บริการในส่วนใดได้บ้าง ของหน้าการให้บริการ โดยสิทธิการให้บริการแบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ
1. วินิจฉัยโรค-จ่ายยาฯ
2. ตรวจครรภ์ (ANC)
3. คลอด (บันทึกรายละเอียดการคลอดของมารดาและทารก)
4. ดูแลมารดาหลังคลอด
5. ดูแลทารกหลังคลอด
6.โภชนาการ & วัคซีน
7. วางแผนครอบครัว
8. ตรวจมะเร็ง (เฉพาะการตรวจมะเร็ง)

User จะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิดังกล่าว โดย Login ด้วย User : adm เท่านั้น

หลังจากที่เราปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

หมายเหตุ :

หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิในการให้บริการในบางรายการ โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ว่าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าไปบันทึกการให้บริการในส่วนนี้ได้ แต่จะสามารถเข้าดูรายการที่ได้มีการบันทึกไว้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยน Login หรือ เข้าไปกำหนดสิทธิการให้บริการใหม่ ตามวิธีการข้างต้น

แจ้งเตือน หาก Login ด้วยผู้ใช้ที่ไม่สามารถให้บริการในบางรายการได้


     

 

Website Templates by Free CSS Templates เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

21 คน
28555 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000