MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 
 

                                                                                                                                         
           

 
 
 
 
 
บริหาร
 

 
 
การบันทึก X-RAY TB ในโปรแกรม HEALTH TEAMS  
การ Restore ฐานข้อมูล winspeed 
การบันทึกการคัดกรองวัณโรคในโปรแกรม JHCIS  
เอกสารรับรอง อสม.ปี 63 
การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง  
การต่อ พรบ.และต่อภาษีรถราชการ 
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 แผนจัดซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย รพ.สต.ต้นธงชัย
 แผนจัดซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย รพ.สต.บ้านต้นมื่น 
 แผนจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ สอน.บ้านทุ่งกล้วย
 แผนจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันฯ สอน.บ้านสบมาย
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)  รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคารพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.รัตนานุรักษ์  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สอ.น.ทุ่งกล้วย
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.บ้านต้นมื่น  
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันจำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding สอน.ทุ่งกล้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 
 
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเมื่อวาน 75 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

682 คน
19071 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350