เมนูหลัก

  
 
 
  บันทึกข้อมูลออนไลน์
    
 
   รพ.สต.ในเครือข่าย
    
  
เวปไซด์ที่น่าสนใจ
 
    
  
สถิติเยี่ยมชม
 
   
 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 100 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
481 คน
37614 คน
589587 คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
  
 
 
 
            แผนยุทธศาสตร์และ KPI 

   แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน มอค   ดาวน์โหลด     
  การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. รายละเอียด   
  แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุ(แก้ไข) ดาวน์โหลด   
 

  ร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง (ZIP) ดาวน์โหลด 

 

  กรอบยุทธศาสตร์และ KPI กระทรวง (PDF)ดาวน์โหลด

  
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  วาระการประชุมประจำเดือน พ.ย.59 ดาวน์โหลด 
  ขอให้สถานบริการทุกแห่งตรวจสอบข้อมูล อสม. ด่วน<< รายละเอียด >>  <<ดาวน์โหลด>> 
 

 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มอค.แยกตามรุ่น  เปลี่ยนรุ่น 1 เป็นรุ่นที่ 2 (รุ่นที่ 2 เฉพาะ ผอ.รพ.สต.)  

 

 ขอความกรุณาให้ จนท.ทุกท่านกรอกแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมด่วน คลิ๊กกรอกแบบสอบถาม 

 

 วาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 59 ดาวน์โหลด

 

  แบบรายงานผู้สูงอายุปี 2559 ดาวน์โหลด

 

  ตัวอย่างใบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของ อสม.ดาวน์โหลด

 

  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB ดาวน์โหลด

 ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์แล้วจะถูกเก็บไว้แยกตามกลุ่มงาน สสอ.
   
  
  
 
 
  
  
  

 

สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022

Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun Thailand Web Stat