หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
 
 ตรวจสอบการส่งรายงาน
       ตรวจสอบการส่งรายงาน 506 ราย รพ.สต. 
       ตรวจสอบการส่งรายงาน 43 แฟ้ม
  แผนยุทธศาสตร์และ KPI 
       แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี KPI ปี 61  ดาวน์โหลด1   /  ดาวน์โหลด2  
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
  
24 พ.ย.60
ทีมงาน SRRT คปสอ.เมืองลำปางให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอาหารปรุงสุกและอาหารสด บริเวณจัดงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สุสานไตรรัตน์ ประจำปี 2560
  2ึ7 พ.ย.60
รองนพ.สสจ.ลำปาง ปฏิบัติรักษาราชการแทน สสอ.เมืองลำปางในภาระกิจเยี่ยมทีมหน่วยปฐมพยาบาล ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธาไห้วสาพระอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก 27-29 พย.60 ณ สุสานไตรลักษณ์
   
 
 
 เอกสารรายงานการเงิน อัปเดท ปีงบ 2561 ดาวน์โหลด  
 เอกสารการอบรมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบันทึกข้อูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด  
 การบันทึก BMI ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี รายละเอียด
  เอกสารการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด 
  ดาวน์โหลดเอกสารโครงการเบิกจ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่นประชุมชี้แจง 14/11/60  ดาวน์โหลด
 
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
 
เมนูหลัก
 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 88 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
927 คน
26211 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun