11
กลับหน้าแรก
 
    
 
 เมนูหลัก
 
   1
 
 เว็ปออนไลน์
 
    
 
 รพ.สต.ในสังกัด
 
    1 
 
 เว็ปที่น่าสนใจ
 
  1
 
 สถิติเยี่ยมชม
 
  1
 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 151 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

155 คน
29321 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
  

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 


บันทึกรายงาน
 
             ระบบสารสนเทศการคัดกรองวัณโรคจังหวัดลำปางปี 64 
             บันทึกผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด / วิธีการบันทึกข้อมูล 
 แผนการส่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อ CXR ของ รพสต   
  รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รายสัปดาห์ 
 การสำรวจลูกน้ำยุงลายกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
 แผนการดำเนินงาน ไทม์ไลน์อำเภอเมืองลำปาง 
            ตรวจสอบการส่งรายงาน 506 ราย รพ.สต. 
            ตรวจสอบการส่งรายงาน 43 แฟ้ม
 
 
 งาน ITA  (Integrity & Transparency Assessment)


 สรุปโครงการตามแผนปฎิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ เมืองลำปางประจำปีงบประมาณ 2562 
 กระบวนการขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของ อสม
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติการตรวจร้านอาหารแผงลอย
 มาตรฐานวิธีการปฎิบัติการนิเทศติดตามงานของ สสอ เมืองลำปาง
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติงาน
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติระบบข้อมูลโณคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 มาตรฐานวิธีปฎิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  
 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข 
 รายงายผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 รายงา่นผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 
 
   ดูงาน ITA ทั้งหมด
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 การบันทึกการคัดกรองวัณโรคในโปรแกรม JHCIS  
 เอกสารรับรอง อสม.ปี 63 
 การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง  
 ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คปสอ.เมืองลำปาง (ICS)
 แบบสรุปการใช้เงินบำรุง(รายงานประจำเดือน) 
 แบบสอบถามการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
 แบบสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน 
 แบบสำรวจการจำหน่ายยาในร้านชำ 
เอกสารการอบรมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบันทึกข้อูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด  
การบันทึก BMI ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี รายละเอียด
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)  รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคารพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.รัตนานุรักษ์  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สอ.น.ทุ่งกล้วย
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.บ้านต้นมื่น  
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันจำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding สอน.ทุ่งกล้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
  ดูประกาศข่าวประกวดราคาย้อนหลังทั้งหมด
FACEBOOK สสอ.เมืองลำปาง

 
   
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
 านบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
 
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun