ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 


บันทึกรายงาน
 
 ลงทะเบียน ลำปางพร้อม
การบันทึกติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน/จองวัคซีนโควิด 19 
บันทึกการจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / วีธีการจอง 
แผนการส่งกลุ่มเสี่ยง TB CXR ของ รพสต แยกรายวันประจำปี 2564 
ระบบสารสนเทศการคัดกรองวัณโรคจังหวัดลำปางปี 64 
บันทึกผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด / วิธีการบันทึกข้อมูล 
รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รายสัปดาห์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 
 การบันทึกการคัดกรองวัณโรคในโปรแกรม JHCIS  
 เอกสารรับรอง อสม.ปี 63 
 การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง  
 ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คปสอ.เมืองลำปาง (ICS)
 แบบสรุปการใช้เงินบำรุง(รายงานประจำเดือน) 
 แบบสอบถามการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
 แบบสำรวจการใช้ยาในครัวเรือน 
 แบบสำรวจการจำหน่ายยาในร้านชำ 
เอกสารการอบรมการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การบันทึกข้อูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด  
การบันทึก BMI ในกลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี รายละเอียด
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)  รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคารพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.รัตนานุรักษ์  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สอ.น.ทุ่งกล้วย
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรือ่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.สต.บ้านต้นมื่น  
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 
 ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟันจำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding สอน.ทุ่งกล้วย 
 คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 
 
  
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 49 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

2255 คน
23433 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350