ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           

รายนามเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

    
นายชูชาติ กาวิละ
สาธารณสุขอำเภอ
 
นายชุมพล จันทร์ศูนย์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร
  นายพิทักษ์ วัญญา
ผู้ช่วยสาธารณสุขด้านวิชาการ 
 
นายบุญลักษณ์ สิทธิไพศาล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ
  นางอัจนิรา  ศิรินารถ 
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ
 นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางอรนภา  ใจเอื้อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    นางพยอม คุณูปถัมภ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  นางสาวสิริปรางค์  ขุนสาร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
นางสาวโสภา       ฟูพันธ์
พนักงานพิมพ์ดีด 
  
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

17 คน
19036 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350