หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 

รายนามเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

    
นายชาญยุทธ์ คำวรรณ์
สาธารณสุขอำเภอ
    นายสราวุธ  อินทะวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นายสุเทพ  อินวัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  นางอัจนิรา  ศิรินารถ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางปาริชาติ         โลหะกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางอรนภา  ใจเอื้อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    นางพยอม คุณูปถัมภ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 
นางวนิดา    ไชยทนุ
เจ้าหน้าทีการเงิน
  ณัฐวดี  วังกาวี 
เจ้าหน้าที่การเงิน
  
นางสาวโสภา       ฟูพันธ์
พนักงานพิมพ์ดีด 
   
นางจุไรวรรณ      ปาเหนือ 
แม่บ้าน
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1579 คน
1579 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun