หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านเอื้อม 

รพ.สต.บ้านเอื้อม     054-360902
 
นายสมบูรณ์  ยี่ดวง
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
 
นางวรัญญา บุญเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา
 
นางวิไลพรรณ วัชรธาดาพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา
  
 น.ส.สมจิตร  โกฏสืบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ

รพ.สต.บ้านสบเฟือง 054-823362
 
นาศุภเดช สีหล้า
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
 
นางกานต์พิชชา ปภุสสโร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสุนิศา เหลี่ยมพงศาพุทธิ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สอน.บ้านทุ่งกล้วย054-821329
 
นายภูษิต จำเริญขจรสุข
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
  
 นางจันทนา  เชิงฉลาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางบุญทริกา อินทพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นายกริชชากร บุตรพิชัย
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  
 นายภาณุเดช  วงษา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
น.ส.ภัสสร สุกปาย
พนักงานสุขภาพชุมชน
 

รพ.สต.บ้านค่าหลวง  054-380291
 
นายสิรกิจ ขัดธิพงษ์
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
 
น.ส.มาลี ศรีธิจู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิภา     อินต๊ะใจ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   
นายหิรัญ    จันทร์ทอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
นางสาวอธิการิน    จอมฟอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.รัตนานุรักษ์  054-822601
  
 นายสพล  โสภะ
ผู้อำนวยการ รพ.สต. 
  
 นางรัตนาภรณ์  วงภูธร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 24 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1602 คน
1602 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun