ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านเอื้อม 

รพ.สต.บ้านเอื้อม     054-360902
 
นายสมบูรณ์  ยี่ดวง
ผอ.รพ.สต.
 
นางวิไลพรรณ วัชรธาดาพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญกา
  
 น.ส.สมจิตร  โกฏสืบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ

รพ.สต.บ้านสบเฟือง 054-823362
 
นาศุภเดช สีหล้า
ผอ.รพ.สต.
 
นางกานต์พิชชา ปภุสสโร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสุนิศา เหลี่ยมพงศาพุทธิ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สอน.บ้านทุ่งกล้วย054-821329
  
 นางปาริชาติ         โลหะกิจ
ผอ.รพ.สต.
  
 นางจันทนา  เชิงฉลาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางบุญทริกา อินทพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นายภาณุเดช  วงษา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  
 นางสาวสุทธิณีย์ กันทะวงศ์
แพทย์แผนไทย
 
น.ส.ภัสสร สุกปาย
พนักงานสุขภาพชุมชน
 

รพ.สต.บ้านค่าหลวง  054-380291
 
นายสิรกิจ ขัดธิพงษ์
ผอ.รพ.สต.
 
น.ส.มาลี ศรีธิจู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางกัลยา เข็มทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางนิภา     อินต๊ะใจ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   
นายหิรัญ    จันทร์ทอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
นางสาวอธิการิน    จอมฟอง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.รัตนานุรักษ์  054-822601
  
 นายสพล  โสภะ
ผอ.รพ.สต. 
  
นางสายสุนีย์ กองคำบุตร 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นางสาววริศรา ระไว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 37 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

48 คน
19067 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350