ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
 การบันทึกข้อมูลใน JHCIS 
 การบันทึกข้อมูล JHCIS การใช้งานโปรแกรมและการดูแล รักษา
 การบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  วิธีการติดตั้งโปแกรม JHCIS
 การบันทึกการคัดกรองอื่นๆ 
 ปัญหาที่มักจะพบในการใช้งาน JHCIS
 ระบบคลังยานอก คลังยาใน การตั้งค่า VPN เพื่อใช้งาน JHCIS Client ในชุมชน
 การกำหนดกลุ่มย่อยของ ยาและหัตถการ 3 กลุ่มหลัก การสร้าง Link Jhcis
 การบันทึกแพทย์แผนไทย การนำเข้าสิทธิโดยใช้โปรแกรม Uc2JHCIS_Setup2.00
 การบันทึก Chronicfu.txe การนำเข้าสิทธิจาก สปสช.
 การเพิ่มโรคประจำในพื้นที่ การปรับแต่่งระบบสำหรับโปรแกรม JHCIS
 การกำหนดและการแก้ไขวันนัด การลงโปรแกรม JHCIS บน window7 32 และ 64 bit
 การกำหนดยาชุดและการจ่ายยา อัปเดทเวอร์ชั่นแล้วคลิกที่ shortcut แล้ว ไม่ตอบสนอง
 การบันทึกคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายบุคคล แนวทางการตรวจสอบข้อมูลการป่วยและตาย(สนย)
 การคีย์ข้อมูลในJHCISเพื่อให้ออกที่แฟ้มที่ 19 20 21 การปลดล็อกวินโดว์ 7 ก่อนการติดตั้งโปรแกรม JHCIS
 ข้อมูลที่ไม่สามาถนำมาบันทึกข้อมูลได้ในระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก 
 การกำหนดสิทธฺการให้บริการ 
 การวินิจฉัยโรคกรณีฉีดวัคซีน 
 คีย์วัคซีน BCG และ Hbv อย่างไราไม่ให้ error 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 49 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

2262 คน
23440 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350