หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 
   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนเสด็จ

 
  รพ.สต.บ้านเสด็จ  054-342444
 
นายกิตติ  ธรรมวงศ์
ผอ.รพ.สต.
 
นางประคอง  ฤทธิพรหม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงา
 
นางสนธยา ติ๊บปะละวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางบุษบง สาลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 นางรัชนี  ธิช่างทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 

รพ.สต.บ้านทรายทอง  054-342409
 
นายมีศักดิ์ คำตุ้ยเครือ
ผอ.รพ.สต.
 
นางวันเพ็ญ  กันทาเครือ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
น.ส.จรรยา  ใจดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 รพ.สต.บ้านจำค่า  054-
 
นางปริศนา สุวรรณราช
ผอ.รพ.สต.
 
นางวันเพ็ญ  บุญสมปาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 น.ส.ปนัดดา ฟูใจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
 
รพ.สต.บ้านหัววัง  054-824525
 
นายธีรยุทธ โพธิสุข
ผอ.รพ.สต
  
นางผ่องพรรณ สุพรรณ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  รพ.สต.บ้านนิคม 16  054-380195
  
นายสมเกียรติ  เย็นสำราญ 
ผอ.รพ.สต 
  
นางนงเยาว์  วงศ์ลังกา 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  

รพ.สต.บ้านสบมาย   054- 825148
  
 น.ส.ปาริชาติ  ผลดี 
ผอ.รพ.สต.
  
นางปัทมา  นาสูงเนิน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
  
น.ส.วาสนา  เจ้ากลดี 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  
 น.ส.สุมิตรา  บุญยืน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1592 คน
1592 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun