หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 

งานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.เมืองลำปาง
 
ข่าวสาร
 
  • สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจำเดือน ตุลาคม 58 รายละเอียด 
 แผนสุ่มลูกน้ำยุงลาย คลิ๊ก    /  แผนการดำเนินงาน SRRT สสอ.เมืองลำปาง รายละเอียด  
 รายงานการคัดกรอง TB update220260 ดาวน์โหลด 
 นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออก (ประชุม war room 25/5/58) รายละเอียด ppt
 ตัวอย่างรายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รายละเอียด .doc
 ตารางแผนการให้วัคซีน รายละเอียด .jpg
 แบบฟอร์มจำแนกผู้ป่วยไข้เลือดออกรายวัน ดาวน์โหลด
 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DF,DHF,DSS)จำแนกรายเดือน เขตอำเภอเมืองลำปาง ปีงบประมาณ 2553-2558 รายละเอียด
 สรุปคะแนนรวม เกณฑ์พิจารณาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดไข้เลือดออก อ.เมือง จ.ลำปาง  ปี ๒๕๕๘  รายละเอียด
 มาตรการการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองลำปาง ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
 ขอให้ ทุก รพ.สต.รายงานการรณรงค์การฉีดวัคซีน dT เป็นรายสัปดาห์ ลงในเว็ปไซด์ คลิกเพื่อบันทึก  แบบคัดกรองdT 
 แนวทางการเฝ้าระวัง AEFI  รายละเอียด
 แบบคัดกรอง dT ดาวน์โหลด 
 แนวทางการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวุคซีน dT  /  2   
 แจ้งข้อแนะนำในการควบคุมป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียน รายละเอียด 
 การรณรงค์การให้วัคซีน ทีดี แก่ประชากรที่มีอายุ 20-50 ปี จังหวัดลำปาง รายละอียด 
 การปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR2 รายละเอีย
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1595 คน
1595 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun