MLPH.THT.IN
                         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
Search  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
 
EB2หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   
 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
  1.1
   1.2
   1.3
   1.4
   1.5
   1.6
   1.7
   1.8
   1.9
  1.10
  1.11
  1.12
  1.13
  1.14
  1.15
 2  
 3
  
 4 
 5 
 6 
 7 
  
  
  
 8 
  
 9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
  9.1
  9.2
  9.3
  
  
  
  
  9.4
  9.5
  
  
  
 10 
 11 
 12 
 


 เปิดเว็ปไซด์ด้วย QR code 

Main Menu
โปรแกรมออนไลน์
 
 

สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 71 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

72 คน
28606 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
 
เว็ปไซด์รพ.สต.ในสังกัด 
 
รพ.สต.บ้านสบไพร
 

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000