ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ข้อพิจารณาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ 
  
 
 
 
 
 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี
 ไตรมาสที่ 1
 
  • แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ตัดยอด รายงานในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 หรือมากกว่า โดยให้ทันต่อการ รายงานและวางในระบบ)
  
  
  
 
  •  
  •  
  
  ไตรมาสที่ 2
  แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
 
 
 
 
 ไตรมาสที่ 3
  
 
  
  •  
  •  
 
  • แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
 ไตรมาสที่ 4
 
  • แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564
  
  ในไตรมาสที่ 4 ตัดในวันที่ส่งประเมินและหน่วยงานนำแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 ที่เสร็จสมบูรณ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานอีกครั้ง
 3 
 
 
 
 
  •  
 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 49 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

2245 คน
23423 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350