หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 


การกำหนดสิทธิในการให้บริการ

 

ตั้งแต่เวอร์ชั่นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จะมีการให้กำหนดสิทธิในการให้บริการของ User ว่าจะสามารถให้บริการในส่วนใดได้บ้าง ของหน้าการให้บริการ โดยสิทธิการให้บริการแบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ
1. วินิจฉัยโรค-จ่ายยาฯ
2. ตรวจครรภ์ (ANC)
3. คลอด (บันทึกรายละเอียดการคลอดของมารดาและทารก)
4. ดูแลมารดาหลังคลอด
5. ดูแลทารกหลังคลอด
6.โภชนาการ & วัคซีน
7. วางแผนครอบครัว
8. ตรวจมะเร็ง (เฉพาะการตรวจมะเร็ง)

User จะต้องเข้าไปกำหนดสิทธิดังกล่าว โดย Login ด้วย User : adm เท่านั้น

หลังจากที่เราปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

หมายเหตุ :

หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิในการให้บริการในบางรายการ โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ว่าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าไปบันทึกการให้บริการในส่วนนี้ได้ แต่จะสามารถเข้าดูรายการที่ได้มีการบันทึกไว้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยน Login หรือ เข้าไปกำหนดสิทธิการให้บริการใหม่ ตามวิธีการข้างต้น

แจ้งเตือน หาก Login ด้วยผู้ใช้ที่ไม่สามารถให้บริการในบางรายการได้


     

 

Website Templates by Free CSS Templates

 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 51 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1629 คน
1629 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun