หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 

ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาบันทึกในระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก

 

ตามที่สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน (สบจ.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Data) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักบริหารการจัดสรรกองทุนร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตต่างๆ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลฯ ทั้งนี้จากการดำเนินงานดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปและกำหนดหลักเกณฑ์การบันทึกข้อมูลฯ เพื่อแจ้งหน่วยบริการ โดยข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาบันทึกในระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก มีดังนี้
๑) ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเอง เช่น ให้ อสม. ออกสำรวจ เป็นต้น
๒) ข้อมูลการรับบริการใน ๑ ครั้ง นำมาแยกบันทึกเป็นหลายๆวันและหลายครั้ง
๓) ข้อมูลที่ไม่ได้เกิดการให้บริการจริง นำมาบันทึกและใส่รหัสการวินิจฉัยโรค
๔) การบันทึกข้อมูลรหัสหัตถการ ที่ไม่ได้มีการทำหัตถการกับผู้มารับบริการจริง หรือใช้รหัสที่ไม่มีความหมาย เช่น รหัสที่มีความหมายว่า อื่นๆ (Other)รวมถึงหัตถการปัญญาอ่อน เป็นต้น
๕) การบันทึกข้อมูลการให้ยา โดยไม่ได้มีการจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการจริง
ทั้งนี้หากมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้ามาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบพบ จะดำเนินการระงับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยตามอัตราการใช้บริการไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป


         

 

Website Templates by Free CSS Templates

 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 43 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1621 คน
1621 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun