หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

สถานบริการ

   หมายเลขโทรศัพท์           

 หัวหน้าหน่วยงาน        

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือลำปาง                             

054-219350,054223022

 

รพ.สต.ต้นมื่น

054-335566

089-954-1436

รพ.สต.ใหม่จำบอน

054-214126

089-701-7164

รพ.สต.ต้นธงชัย

054-321265

081-235-7259

รพ.สต.ท่าโทก

054-358724

086-914-0157

รพ.สต.นิคมเขต 7

054-214120

081-881-3356

รพ.สต.นิคม 16

054-380195

086-117-3853

รพ.สต.ทรายทอง

054-342409

083-207-3338

รพ.สต.หัววัง

054-824525

083-945-5215

รพ.สต.สบมาย

054-825148

080-792-8834

รพ.สต.จำค่า

089-553-5196

รพ.สต.เสด็จ

054-342444

081-166-9505

รพ.สต.กล้วยแพะ

054-354902

089-756-8641

รพ.สต.กล้วยม่วง

054-355015

081-950-4737

รพ.สต.โทกหัวช้าง

054-317710

089-998-9694

รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

054-325083

084-177-3771

รพ.สต.บ้านฟ่อน

054-251082

089-633-7753

รพ.สต.บ้านกาด

054-367445

086-429-2171

รพ.สต.แม่กืย

054-250155

 091-8545438

รพ.สต.ม่วงแงว

054-350695

086-657-7663

รพ.สต.ท่าขัว

054-219339

081-796-4112

รพ.สต.สบไพร

054-360229

089-265-5739

รพ.สต.ทุ่งมานเหนือ

054-360732

083-207-3338

รพ.สต.บ้านเอื้อม

054-360902

081-884-2673

รพ.สต.ทุ่งกล้วย

054-821329

081-746-0632

รพ.สต.สบเฟือง

054-823652

089-553-5196

รพ.สต.บ้านค่าหลวง

054-380291

087-180-2404

รพ.สต.รัตนานุรักษ์

054-822601

089-554-6841

 
 


 
   
Main Menu
 
รพ.สต.ในสังกัด
 
เว็ปไชด์ที่น่าสนใจ
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1300 คน
22780 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
สำนักงา
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022ง 52000 โทร 054-223022  
Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun Thailand Web Stat