หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

สถานบริการ

   หมายเลขโทรศัพท์           

 หัวหน้าหน่วยงาน        

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือลำปาง                             

054-219350,054223022

 

รพ.สต.ต้นมื่น

054-335566

081-884-267-3

รพ.สต.ใหม่จำบอน

054-214126

089-701-716-4

รพ.สต.ต้นธงชัย

054-321265

081-235-725-9

รพ.สต.ท่าโทก

054-358724

085-694-847-5

รพ.สต.นิคมเขต 7

054-214120

081-881-335-6

รพ.สต.นิคม 16

054-380195

086-117-385-3

รพ.สต.ทรายทอง

054-342409


รพ.สต.หัววัง

054-824525

091-078-469-7

รพ.สต.สบมาย

054-825148


รพ.สต.จำค่า

084-045-364-2

รพ.สต.เสด็จ

054-342444

081-166-950-5

รพ.สต.กล้วยแพะ

054-354902

084-986-521-5

รพ.สต.กล้วยม่วง

054-355015

098-759-975-1

รพ.สต.โทกหัวช้าง

054-317710

081-998-969-4

รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

054-325083

089-433-427-3

รพ.สต.บ้านฟ่อน

054-019749

089-633-775-3

รพ.สต.บ้านกาด

054-367445


รพ.สต.แม่กืย

054-250155

091-854-543-8 

รพ.สต.ม่วงแงว

054-350695

081-783-316-4

รพ.สต.ท่าขัว

054-219339

081-783-316-4

รพ.สต.สบไพร

054-360229

089-954-143-6

รพ.สต.ทุ่งมานเหนือ

054-360732

093-140-057-1

รพ.สต.บ้านเอื้อม

054-360902

062-264-435-6

รพ.สต.ทุ่งกล้วย

054-821329

081-746-063-2

รพ.สต.สบเฟือง

054-823652


รพ.สต.บ้านค่าหลวง

054-380291

087-180-240-4

รพ.สต.รัตนานุรักษ์

054-822601

089-554-684-1

 
 

 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 22 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1600 คน
1600 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun