ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

สถานบริการ

   หมายเลขโทรศัพท์           

 หัวหน้าหน่วยงาน        

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือลำปาง                             

054-219350,054223022

086-911-577-6 

รพ.สต.ต้นมื่น

054-335566

081-884-267-3

รพ.สต.ใหม่จำบอน

054-214126

081-952-069-6

รพ.สต.ต้นธงชัย

054-321265

089-701716-4

รพ.สต.ท่าโทก

054-358724

081-026-804-2

รพ.สต.นิคมเขต 7

054-214120

081-235-725-9

รพ.สต.นิคม 16

054-380195

086-117-385-3

รพ.สต.ทรายทอง

054-342409


รพ.สต.หัววัง

054-824525

091-078-469-7

รพ.สต.สบมาย

054-825148


รพ.สต.จำค่า

087-180-240-4

รพ.สต.เสด็จ

054-342444

081-166-950-5

รพ.สต.กล้วยแพะ

054-354902

084-045-364-2

รพ.สต.กล้วยม่วง

054-355015

098-759-975-1

รพ.สต.โทกหัวช้าง

054-317710

091-078-469-7

รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า

054-325083

089-433-427-3

รพ.สต.บ้านฟ่อน

054-019749

093-137-360-4

รพ.สต.บ้านกาด

054-367445

081-998-969-4

รพ.สต.แม่กืย

054-250155

089-954-143-6 

รพ.สต.ม่วงแงว

054-350695

081-783-316-4

รพ.สต.ท่าขัว

054-219339

081-783-316-4

รพ.สต.สบไพร

054-360229

091-854-543-8

รพ.สต.ทุ่งมานเหนือ

054-360732

093-140-057-1

รพ.สต.บ้านเอื้อม

054-360902

062-264-435-6

รพ.สต.ทุ่งกล้วย

054-821329

093-134-896-3

รพ.สต.สบเฟือง

054-823652

085-694-847-5

รพ.สต.บ้านค่าหลวง

054-380291

080-513-570-7

รพ.สต.รัตนานุรักษ์

054-822601

089-554-684-1

 
 
 
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 35 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

46 คน
19065 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350