หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
 

 

การนำเข้าสิทธิโดยใช้โปรแกรม Uc2JHCIS_Setup2.00

โปรแกรมที่จำเป็นต้องมี
1. JHCIS-SERVER
2. NHSO Ucsearch Client Version 1.4.7 ดาวน์โหลด
3. Uc2JHCIS_Setup2.00 ดาวน์โหลด
4. MS Access 2003
ขั้นตอนในการนำเข้าสิทธิ
1. เปิดโปรแกรม JHCIS-SERVER โดย login ด้วย User ADM เลือก “ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล”

2. เลือก NhsoUcSearch

3. เลือก “ส่งออกเลขที่บัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ Online (NHSOUCSearch)” ระบบจะแจ้งเตือน
ขึ้นมาว่าส่งออกเรียบร้อยแล้วชื่อไฟล์ personidcard.txt อยู่ในโฟลเดอร์ C:jhcis-files-components คลิก
OK แล้วออกจากโปรแกรม JHCIS

11. ตั้งค่า Short Date เป็น dd/MM/yyyy หลังจากนั้นให้เปิดโปรแกรม Uc2JHCIS อีกครั้ง หากระบบยังแจ้ง
เตือนให้ตั้งค่า Short Date Format เป็น dd/MM/yyyy อีก ให้ออกจากการตั้งค่า Short Date Format
แล้วให้ กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว แล้วดับเบิลคลิกที่ โปรแกรม Uc2JHCIS

16. คลิก ปรับปรุงสิทธิใน JHCIS ระบบอาจจะฟ้องว่า Not response ไม่ต้องตกใจ ให้รอจนกว่าระบบจะนำเข้า
เสร็จ ระยะเวลาในการนำเข้าขึ้นอยู่กับ ปริมาณของข้อมูล และศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

17. เมื่อปรับปรุงข้อมูลสิทธิเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งจำนวน xxxx เรคคอร์ด ให้คลิก OK หลังจากนั้นให้ปิด
โปรแกรม เป็นอันเสร็จสิ้นการนำเข้าสิทธิใน JHCIS โดยใช้โปรแกรม Uc2JHCIS_Setup2.00

        Shareรียบเรียงโดย: บี อัจนิรา
 

Website Templates by Free CSS Templates

 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 40 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1618 คน
1618 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun