ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  

EB10หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 

กรอบแนวทางและขั้นตอนของการจัดการเรื่องร้องเรียน
 กรอบแนวทางและขั้นตอนของการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 การกำกับติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 
  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
  ขอพิจารณาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน สสอ.เมืองลำปาง 
  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    
 
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 49 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

2251 คน
23429 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350