ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

 1 
  
  2   ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
   ไตรมาส 1 

 
  
  
   2.2.ประกาศ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปางผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของ บุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 49 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

2264 คน
23442 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350