ลงทะเบียนมาลำปาง(ลำปางชนะ)

 www.mlph.tht.in สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ยินดีต้อนรับ www.mlph.tht.in                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนชมพู

 
                รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ  054-354902
 
นายภูษิต จำเริญขจรสุข
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
 นางเกศสุรินทร์  เทือกถา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางณัฐกานต์  ขันนาแล 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

รพ.สต.บ้านฟ่อน  054-019749
 นายดิเรก  วังราษฏร์ 
ผอ.รพ.สต.
  นายนิรุด   คำศิลา 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางสุพิชชา ขัติวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   นายจักรพงษ์ ธิสาระ
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
 นางสาวพัชรกัญญ์  ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  น.ส. จุฬาลักษณ์    ช่วงอำไพ 
เจ้าพนักงานทันตภิบาล
   น.ส. ชไมพร  ยาสมุทร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  น.ส. วิริยา  วังใย 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ศิริมาศ  ทรายสมุทร
ลูกจ้าง 
 

รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง   054-355015
  นายธนัชพงศ์ แสงอินทร์
ผอ.รพ.สต.
 นางศศิธร มณีเศียร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 นางพรเพ็ญ สุนันต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง  054-317710
 
นายธีรยุทธ โพธิสุข
ผอ.รพ.สต
 นางนิรันทร์  กาชัย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางชมพนธ์ ไชยบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
นางจารุณี ปันดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
  
นางวิพรรณษา คำรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุข  
 
รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า    054-325083
  นางกัญญาณัฐ  ปินตาสาย
ผอ.รพ.สต.
 
 นางจำเนียร วรรณารักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางมยุรีย์  จันทร์อินตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางจินตนา  เรนทอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
นางจุไรรัตน์  ทัพพพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางสมพร ทอดเสียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางอัจฉรา อุมวะนะ
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
              นางกรชนก หน้าขาว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 
  
   
 สถิติเยี่ยมชม
 
 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้

25 คน
19044 คน

เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 

Designed by mlph.tht.in

Copyright (c) 2009 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-219350