หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
   
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนชมพู

 
                รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ  054-354902
 นายสยาม เรนทอน
ผอ.รพ.สต.
 นางเกศสุรินทร์  เทือกถา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางณัฐกานต์  ขันนาแล 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

รพ.สต.บ้านฟ่อน  054-019749
 นายดิเรก  วังราษฏร์ 
ผอ.รพ.สต.
  นายนิรุด   คำศิลา 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางสุพิชชา ขัติวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นาวพัชรกัญญ์  แก้วบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  น.ส. จุฬาลักษณ์    ช่วงอำไพ 
เจ้าพนักงานทันตภิบาล
   น.ส. ชไมพร  ยาสมุทร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  น.ส. วิริยา  วังใย 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ศิริมาศ  ทรายสมุทร
ลูกจ้าง 
 

รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง   054-355015
  นายภูษิต จำเริญขจรสุข 
ผอ,รพ.สต.
 นางจารุณี ปันดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางศศิธร มณีเศียร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง  054-317710
 นางปณิตา ศิริปภาดา
ผอ.รพ.สต.
 นางนิรันทร์  กาชัย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางชมพนธ์ ไชยบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นายธนัชพงศ์ แสงอินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบิติงาน
 
รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า    054-325083
  นางกัญญาณัฐ  ปินตาสาย
ผอ.รพ.สต.
 
 นางจำเนียร วรรณารักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางมยุรีย์  จันทร์อินตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางจินตนา  เรนทอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
นางจุไรรัตน์  ทัพพพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางสมพร ทอดเสียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางอัจฉรา อุมวะนะ
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 117 คน
 สถิติเมื่อวาน 109 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2179 คน
26643 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun