หน้าแรก  ติดต่อเรา  สถานที่ตั้ง
   
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนชมพู

 
                รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ  054-354902
 นายสยาม เรนทอน
ผอ.รพ.สต.
 นางเกศสุรินทร์  เทือกถา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางณัฐกานต์  ขันนาแล 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

รพ.สต.บ้านฟ่อน  054-019749
 นายดิเรก  วังราษฏร์ 
ผอ.รพ.สต.
  นายนิรุด   คำศิลา 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางสุพิชชา ขัติวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   นายจักรพงษ์ ธิสาระ
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
 นาวพัชรกัญญ์  แก้วบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  น.ส. จุฬาลักษณ์    ช่วงอำไพ 
เจ้าพนักงานทันตภิบาล
   น.ส. ชไมพร  ยาสมุทร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  น.ส. วิริยา  วังใย 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ศิริมาศ  ทรายสมุทร
ลูกจ้าง 
 

รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง   054-355015
  นายธนัชพงศ์ แสงอินทร์
ผอ.รพ.สต.
 นางศศิธร มณีเศียร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง  054-317710
 นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ
ผอ.รพ.สต.
 นางนิรันทร์  กาชัย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 นางชมพนธ์ ไชยบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  
 
รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า    054-325083
  นางกัญญาณัฐ  ปินตาสาย
ผอ.รพ.สต.
 
 นางจำเนียร วรรณารักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางมยุรีย์  จันทร์อินตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางจินตนา  เรนทอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
นางจุไรรัตน์  ทัพพพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางสมพร ทอดเสียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 นางอัจฉรา อุมวะนะ
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
 
 
 กลุ่มงาน สสอ.เมืองลำปาง
  งานบริหาร / งานยุทธศาสตร์ / งานควบคุมโรค / งานส่งเสริมสุขภาพ  / งานคุ้มครองผู้บริโภค  /  งานหลักประกันสุขภาพ / งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ /  งานพัฒนาทรัพยากร
  เว็ปหน่วยงาน
  สสจ.ลำปาง / รพ.ลำปาง / สารสนเทศเขตบริการสุขภาพเขต 1 / กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัดลำปาง
เมนูหลัก
 
โปรแกรมออนไลน์ 
 
รพ.สต.ในสังกัด

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1584 คน
1584 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
 
เข้าเว็ปไซด์ด้วย QR Code 
 
 facebook สสอ.เมืองลำปาง
 
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022  
 Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun